Tilbake

Nedgravde avfallsanlegg

Nedgravde avfallsanlegg

Underjordiske avfallsbrønner reduserer luktproblemer, frigjør verdifulle utearealer, har stor kapasitet og gir lave driftskostnader.

En underjordisk avfallsbrønn består av et innkasthus over bakken som er koblet til en nedgravd avfallsbrønn på mellom 600 og 5000 liter. Avfallsbrønner leveres for avfallsfraksjonene rest- og matavfall, papir/papp, glass/metall og plast.

Steinbakken entreprenør as leverer og monterer nøkkelferdige avfallsanlegg fra anerkjente leverandører og bistår oppdragsgiver med prosjektering, dimensjonering og innhenting av nødvendige tillatelser for etablering av nedgravde avfallsbrønner.

 

 

MANGE FORDELER VED NEDGRAVD AVFALLSANLEGG:

 • Verdifulle utearealer frigjøres ettersom avfallsbrønnene plasseres under bakkenivå
 • Avfallssystemet er selvkomprimerende og gir minimale luktproblemer ettersom temperaturen i brønnene holder seg lav om sommeren
 • Avfallssystemet har stor kapasitet og medfører ofte reduserte driftskostnader
 • Ivaretar kommunens krav til utvidet kildesortering

 

dsc_0041

 

 

HELT NEDGRAVDE AVFALLSBRØNNER:

 • Alt avfall under bakken gir minimale luktproblemer
 • Er brannsikre - metall/betongprodukt
 • Estetiske og tilfredsstiller krav til universell utforming/PBL TEK 10
 • Lave driftskostnader - krever lite vedlikehold
 • Dobbelttrommel - barnesikre og ikke mulig å kaste store/lange gjenstander ned i brønnen
 • Lang garanti
 • Innkasthus klargjort for montering av låsebrakett/sylinder
 • Stor kapasitet gir redusert tømmefrekvens, lavere renovasjonsgebyr og mindre trafikk fra renovasjonsetatens biler i nærområdet


 

avfallsanlegg    tomming,-uws   7d737890efb648f09f9a10ae291b4339.jpeg   4f87b114226741d08b46a759207240c0.jpeg

 

 

DELVIS NEDGRAVDE AVFALLSBRØNNER:

 • Ca. 2/3 av avfallet under bakken gir reduserte luktproblemer
 • Er rimelig i innkjøp
 • Leveres med dobbelttrommel - barnesikre og ikke mulig å kaste store/lange gjenstander ned i brønnen
 • Må påregnes driftskostnader som vask av beholder/vedlikehold av sekk
 • Innkasttrommel kan leveres med lås
 • Stor kapasitet gir redusert tømmefrekvens, lavere renovasjonsgebyr og mindre trafikk fra renovasjonsetatens biler i nærområdet

 

test1  test2