Tilbake

Fuktsikring av grunnmur

Fuktsikring av grunnmur

Mange år i bransjen har gjort oss til spesialister på utbedring av fuktproblemer i kjellere og håndtering av overflatevann.

Steinbakken entreprenør as har fuktsikret mer enn 60 000 lm grunnmur i løpet av de siste 45 årene. Vi utfører utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur og kartlegger årsaker til fuktskader i kjeller. Alle arbeider utføres i henhold til SINTEF Byggforsks anvisninger.

 

Moderne fuktsikring av grunnmur under terreng handler i hovedsak om å forhindre at vann blir stående mot grunnmuren. Vår lange erfaring sammen med SINTEF Byggforsks anvisninger, gjør at vi anbefaler at utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur utføres på følgende måte:

 

 

 

 

 

FUKTSIKRING AV GRUNNMUR

 • Oppgraving langs grunnmur ned til eksisterende drensrør/bygningens såle
 • Sår og hull i grunnmuren utbedres
 • Grunnmuren rengjøres og vannavvisende diffusjonsåpen slemming påføres muren
 • Grunnmursplate av plast (platon) monteres. Stålbeslag freses inn i grunnmuren for
  å hindre at vann renner inn på baksiden av grunnmursplaten
 • Styrofoam drensplater (xps) benyttes for å redusere risiko for kondensdannelse og
  som ekstra sikring utenpå grunnmursplaten. Isolasjonsplatene har falseskjøter og en vannledende
  struktur, og påvirkes ikke av fukt, regn, snø eller frost
 • Dobbelt sett drensrør monteres i grøftetraseèn
 • Drensledningene omfylles med finpukk. Fiberduk rundt omfyllingen forhindrer gjenslamming av drensrørene
 • Inspeksjonsrør avsettes for adkomst til drenssystemet
 • Hager og grøntanlegg settes i stand etter gravearbeidene
                                                           

Fukt og helseskader

Fuktighet som trenger inn i boligen kan gi fuktskader. Slike skader kan øke risikoen for helseplager
og bidra til allergier og astma for barn og voksne. I tillegg kan fuktskader 
føre til nedsatt motstandskraft
mot en rekke 
andre helseplager, som for eksempel:   

fuktkilder-tegning

 • luftveisinfeksjoner
 • bihulebetennelser
 • ørebetennelser
 • bronkitter
 • såre og irriterte slimhinner i hals, nese og øyne
 • hodepine
 • unormal tretthet
 • nedsatt konsentrasjon

 

 

Fukt i materialer som sponplater, mineralull og vinylbelegg frigjør gass til inneluften og kan bidra
til inneklimasykdom. Formaldehyd i sponplater er et eksempel på dette, men også andre fuktige
materialer kan redusere kvaliteten på inneklimaet:

 • mineralull (isolasjon) kan avspalte formaldehyd-gass
 • lim fra gulvbelegg kan spaltes på fuktig betong
 • flytesparkel kan avspalte ammoniakk
 • myknere i heldekkende belegg av vinyl kan gi avspaltning av oktanol
 • linoleum kan avspalte aldehyder og karboksylsyre

 

FUKT OG MUGGSOPP
I tillegg til å påvirke inneklimaet, fremmer fukt vekst av bakterier og muggsopper. Alle porøse materialer som utsettes for fukt, kan bli sete for vekst av mikroorganismer som bakterier, gjærsopper, råtesopper og muggsopper. Sporer fra muggsopp inneholder allergener og kan derfor forårsake allergiske reaksjoner og astma hos mottagelige/følsomme personer.

mugg1  mugg2 mugg3
 

Muggsopper hører til de mest livsdyktige organismer vi kjenner til. De finner næring nesten over alt og trenger fukt for å trives og vokse. Når muggsopper først får fotfeste i fuktig materiale, finner de næring i selve materialet (f. eks treverk, limte materialer, gipsplater og isolasjonsmaterialer).

Ved høy fuktighet trives også husstøvmidd og lagermidd, noe som gir økt risiko for middallergi. En del muggsopper kan også produsere spesielle giftstoffer (mykotoksiner) som kan påvirke helsen avhengig av sårbarheten til den enkelte. Også avfallsstoffer (glukaner) fra muggsopper kan virke slik. Muggsoppen danner i tillegg flyktige organiske forbindelser som blant annet gir den karakteristiske lukten av muggsopp.

 

TEGN PÅ FUKTSKADER
Eksempler på vanlige tegn til uønsket fukt kan være:

 • vanninntrengning i kjeller/sokkeletasje
 • fuktige kjellermurer (saltutslag) som sprenger puss- og malingslag
 • misfarging/sverting på vegg/tak -  f. eks bak møbler/skap plassert mot dårlig isolerte (kalde) yttervegger
 • synlig svartsopp
 • synlig muggsopp
 • synlig hussopp
 • mugglukt/kjellerlukt
 • insekter (spesielt sølvkre) kan være indikasjon på fuktskader
saltutslag1 saltutslag2 svartsopp1 svartsopp-lite
 
 

Ved mistanke om fuktproblemer må årsaken kartlegges så snart som mulig.

TA KONTAKT MED STEINBAKKEN ENTREPRENØR AS FOR BEFARING OG FORSLAG TIL UTBEDRING.