Tjenester

Fuktsikring av grunnmur

Mange år i bransjen har gjort oss til spesialister på utbedring av fuktproblemer i kjellere og håndtering av overflatevann.

Nedgravde avfallsanlegg

Underjordiske avfallsbrønner reduserer luktproblemer, frigjør verdifulle utearealer, har stor kapasitet og gir lave driftskostnader.

Mur- og betongarbeid

Vi utfører mur- og betongarbeid med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vann- og avløpsarbeid

Vi rehabiliterer, utbedrer og kontrollerer vann- og avløpsledninger med høyt kvalifiserte fagarbeidere.

Grøntanlegg

Vi prosjekterer og opparbeider grøntanlegg med dyktige medarbeidere.

Konsulent-tjenester

Vi tilbyr konsulenttjenester for kartlegging av fuktproblemer, prosjekt- og byggeledelse, samt utarbeidelse av byggebeskrivelser for grunnarbeider.