Tilbake

Fjernvarme

Fjernvarme
Infratek entreprenør as:
Hovedentreprenør for grave- og fyllingsarbeider for fjernvarmeutbygging på Rodeløkka-Sagene-Torshov (DN 50-400) - til sammen 2200 løpemeter grøftetrasè, samt etterfølgende istandsetting av gater og utearealer.

Bjølsen borettslag:
Grave- og fyllingsarbeider for nye inntaksledninger til borettslaget - til sammen 500 løpemeter grøftetrasè, samt etterfølgende istandsetting av gater og utearealer.