Tilbake

Rehabilitering av vann- og spillvannsledninger

Rehabilitering av vann- og spillvannsledninger
 

Rabben borettslag:
Strømperehabilitering av 24 stk spillvannsuttrekk, utskifting av eldre utvendige stoppekraner, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Møllerstua borettslag:
Reparasjoner av utvendige stikkledninger til 4-mannsboliger, utskifting av eldre utvendige stoppekraner, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Lille Langerud Velforening:
Omlegging av vann- og avløpsledninger for 15 rekkehus, utskifting av eldre utvendige stoppekraner, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Pontoppidan borettslag:
Levering og montering av innvendig  pumpekum med etablert avløp. Utførende entreprenør.

Vestre Veitvet borettslag:
Levering/montering av overvannskum, taknedløp lagt i tette rør og ledet til uttrekkskum, samt istandsetting av p-plass. Utførende entreprenør.

If forsikring:
Omlegging av ekst stikkledninger, etablering av inspeksjonskum, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Veitvedt Hageby:
Reparasjon av utvendige stikkledninger, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Engsletta borettslag:
Strømperehabilitering av ekst spillvannsledning, omlegging av bunnledning, samt istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

TBB Driftstjenester as:
Strømperehabilitering av innvendig bunnledning, samt fuktsikring av grunnmur. Utførende entreprenør.

Lilleberg borettslag:
Utskifting av utvendige stoppekraner for borettslagets 23 bygninger. Utførende entreprenør.

Skråningen borettslag:
Reparasjon av utvendig stikkledning, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Øvre Haugen borettslag:
Reparasjon av utvendig stikkledning, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Utførende entreprenør.

Nylænde borettslag:
Reparasjon av utvendige stikkledninger, samt etterfølgende istandsetting av utomhusanlegg. Utførende entreprenør.

Nordre Hellerud borettslag:
Reparasjon av utvendige stikkledning, samt etterfølgende istandsetting av utomområde. Utførende entreprenør.

Østmarka borettslag:
Omlegging av utvendige stikkledninger for vann/spillvann/overvann, samt etterfølgende istandsetting av utomområde. Utførende entreprenør.

Sameiet Folke Bernadottes vei 10-30:
Utskifting av utvendige stoppekraner, samt omlegging av VA-ledning. Utførende entreprenør.

Thomas Heftyes gate 56/Selvaag Prosjekt as:
Etablering av nytt vanninnlegg til boligblokk. Utførende entreprenør.

Langmyra borettslag:
Omlegging av vann- og avløpsledninger. Utførende entreprenør.

Myrahagen borettslag:
Omlegging av vann- og avløpsledninger med nødvendige fordrøynings, vann- og avløpskummer. Utførende entreprenør.

Storo borettslag:
Omlegging av avløpsledning. Utførende entreprenør.