Tilbake

Nedgravde avfallsanlegg

Nedgravde avfallsanlegg

 

Sogn studentby:
Levering og montering av 26 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Tøyenhus borettslag:
Levering og montering av 9 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Haukåsen Sameie 1:
Levering og montering av 14 stk avfallsbrønner, oppføring av støttemur i granitt, levering av varmekabel rundt innkasthus, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Rognerud borettslag:
Levering og montering av 8 stk avfallsbrønner, oppføring av støttemur i granitt, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Ryenberget borettslag:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, oppføring av støttemur i granitt, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Økernbråten borettslag:
Levering og montering av 16 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Vestlijordet Huseierlag:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.
 
Sameiet Badebakken 2-34:
Levering og montering av 8 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Øvre Haugen borettslag:
Levering og montering av 13 stk avfallsbrønner, oppføring av støttemurer i granitt, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Vøyenløkka borettslag:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Skullerudhøgda II Boligsameie:
Levering og montering av 14 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Lilleberg borettslag:
Levering og montering av 19 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet St. Halvardsgt 25 A-C:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Gransletta borettslag:
Levering og montering av 10 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Nordre Gran borettslag:
Levering og montering av 12 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Åsheimskog Rekkehusfelt:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sandbakken borettslag:
Levering og montering av 10 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Måltrostveien 58-104:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Studentbyen, Oslo:
Levering og montering av 7 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Manglerudhøgda borettslag:
Levering og montering av 8 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Heggedalsmarka Huseierforening:
Levering og montering av 16 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Myrer borettslag:
Levering og montering av 16 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Mortenstunet as:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Knut Alvssons vei 23-31:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Knut Alvssons 11-21:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

SiO, Studentsamskipnaden i Oslo:
Levering og montering av 7 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Lunden 7-17:
Levering og montering av 7 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Rustad borettslag:
Levering og montering av 19 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Søndre Åsen borettslag:
Levering og montering av 15 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Ridderlia:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Vestlifaret Boligsameie:
Levering og montering av 12 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Harald Hårfagresgt 10 :
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Manglerudlia borettslag:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Lillo Terrasse borettslag:
Levering og montering av 8 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Åssida borettslag:
Levering og montering av 10 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Nordberg Terrasse Boligsameie:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Harald Hårfagresgt 12:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Akersbakken borettslag:
Levering og montering av 6 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sambo Boligsameie:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Ekerud Boligsameie:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Disengrenda borettslag:
Levering og montering av 10 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Rosenborggaten 15:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Teisen Park Borettslag:
Levering og montering av 24 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

St Hansfjellet borettslag:
Levering og montering av 9 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Rabben borettslag:
Levering og montering av 16 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sameiet Kirkeveien 104:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Høgdaveien borettslag:
Levering og montering av 7 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Badebakken borettslag:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Akerli borettslag:
Levering og montering av 16 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Bentsebakken borettslag:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

AL Disen borettslag:
Levering og montering av 16 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Bratlikollen Boligsameie:
Levering og montering av 5 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Sandakerveien borettslag:
Levering og montering av 3 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Manglerud borettslag:
Levering og montering av 12 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Hagastubben Boligsameie:
Levering og montering av 5 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Ellingsrudflaten borettslag:
Levering og montering av 10 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Skåreråsen 2 borettslag:
Levering og montering av 9 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Smalvollskogen borettslag:
Levering og montering av 15 stk avfallsbrønner, montering av lys og snøsmelteanlegg, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Ellingsrud boligsameie:
Levering og montering av 14 stk avfallsbrønner, montering av snøsmelteanlegg, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Fagerholt borettslag:
Levering og montering av 32 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Stovner borettslag:
Levering og montering av 14 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Stovnerskogen borettslag:
Levering og montering av 4 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Vestlibakken boligsameie:
Levering og montering av 14 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Karihaugen borettslag:
Levering og montering av 33 stk avfallsbrønner, montering av lys og snøsmelteanlegg, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Skåreråsen 3 borettslag:
Levering og montering av 11 stk avfallsbrønner, montering av lys og snøsmelteanlegg, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Grenseveien boligsameie:
Levering og montering av 2 stk avfallsbrønner, montering av snøsmelteanlegg, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.

Abellund borettslag:
Levering og montering av 21 stk avfallsbrønner, samt etterfølgende istandsetting av utearealer. Utførende entreprenør.