Tilbake

Utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur

Utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur

 

Østmarka borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 42 bygninger, utskifting av eldre utvendige stoppekraner, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Langmyra borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 4 boligblokker, utskifting av eldre utvendige stoppekraner, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Teisen Vest borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 2 boligblokker, utskifting av eldre utvendige stoppekraner, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Lille Langerud Velforening:
Utvendig drenering og fuktsikring av 15 rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Kurland borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av garasjeanlegg, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Lilleberg borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 23 boligblokker/rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Veitvedt Hageby:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Rådyrveien borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokker, samt etterfølgende istandsetting av hager og grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Sameiet Drammensveien 91:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Bakkely borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Bjerkehaugen borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Skråningen borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Manglerudhøgda borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Hallagerbakken borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør

Vestre Ullern Boligsameie:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk, forskaling og støping av støttemur, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende/utførende entreprenør.

Nylænde borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokker, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Gransletta borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Sagdalen borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Møllerstua borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør

Enerhaugen borettslag:
Utvendig drenering av deler av boligblokk, samt etterfølgende istandsetting av uteområde. Prosjekterende/utførende entreprenør

Starveien borettslag:
Utvendig drenering av deler av boligblokk, samt etterfølgende istandsetting av uteområde. Prosjekterende/utførende entreprenør

Engsletta borettslag:
Utvendig drenering av boligblokker, samt etterfølgende istandsetting av uteområde. Prosjekterende/utførende entreprenør

Hofftunet boligsameie:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør.

Torshov kvartal 8:
Utvendig drenering og fuktsikring av hele borettslaget, etablering av utvendige radontiltak, samt etterfølgende istandsetting av grøntanlegg. Prosjekterende /utførende entreprenør

Bjerkehaugen borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 10 boligblokker, grave- og fyllingsarbeider for nye balkonger, samt istandsetting av uteområder. Prosjekterende /utførende entreprenør

Søndre Veitvet borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av deler av boligblokk, samt istandsetting av uteområder. Prosjekterende /utførende entreprenør

Sørhellinga borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus, samt istandsetting av uteområder. Prosjekterende /utførende entreprenør

Rederi Skrim as:
Utvendig drenering og fuktsikring av kontorbygg. Prosjekterende /utførende entreprenør

Nordre Fjeldstad borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus. Prosjekterende /utførende entreprenør

Sognsletta Huseierforening:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus. Prosjekterende /utførende entreprenør

Furumo Sameie:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus. Prosjekterende /utførende entreprenør

Høgdaveien borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 10 rekkehus. Prosjekterende /utførende entreprenør

Bentsebakken borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk. Prosjekterende /utførende entreprenør

Ullernparken Boligsameie:
Utvendig drenering og fuktsikring av underjordisk garasjeanlegg. Utførende entreprenør

Studentsamskipnaden i Oslo, SIO:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk. Prosjekterende /utførende entreprenør

Skogen Boligsameie:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk - gravedybde ca 9m. Prosjekterende /utførende entreprenør

Sandakerveien borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk. Prosjekterende /utførende entreprenør

Manglerud borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 14 boligblokker. Prosjekterende /utførende entreprenør

Hauktjern borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 4 boligblokker. Prosjekterende /utførende entreprenør

Myrahagen borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av 4 boligblokker. Prosjekterende /utførende entreprenør

Siloveien borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk. Prosjekterende /utførende entreprenør

Bjørn Stallares vei 31-41:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk. Prosjekterende /utførende entreprenør

Borettslaget Torshov Kv 17:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokk. Prosjekterende /utførende entreprenør

Årvoll Vest borettslag:
Utvendig drenering og fuktsikring av boligblokker. Prosjekterende /utførende entreprenør

Søndre Kragskogen BS:
Utvendig drenering og fuktsikring av rekkehus. Prosjekterende /utførende entreprenør