Vår post- og kontoradresse er:

Steinbakken entreprenør as
Karihaugveien 89,
1086 OSLO

Faktura sendes til:

faktura@steinbakken.as