Tilbake

HMS

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er viktig for oss og er med på å sikre gode og kvalitetssikrede leveranser for kundene våre.

Vi tar HMS-arbeidet på alvor. For hvert prosjekt utarbeides en HMS-plan for å ivareta vår målsetting om et trygt arbeidsmiljø, forhindre ulykker og verne miljøet mot forurensning. I tillegg til HMS-planen benytter vi egne prosedyrer/sjekklister for å kontrollere og dokumentere det arbeidet vi har utført. 
 

For større entrepriser utarbeider vi også en kvalitetsplan som beskriver kvalitet, ressursbruk og rekkefølgen av aktiviteter i prosjektet. Vi beskriver i tillegg hvilke prosedyrer og sjekklister som skal benyttes for å sikre at prosjektet utføres i henhold til spesifiserte krav. På denne måten blir kvalitetsplanen et viktig verktøy for å oppnå rett kvalitet i ethvert prosjekt vi er involvert i.